SÁNG MÃI TÊN ANH

SÁNG MÃI TÊN ANH

Anh bộ đội-người chiến sĩ-anh giải phóng quân nhiều tên gọi khác nhau song chỉ là một : “Anh bộ đội cụ Hồ “. Cái tên bình dị, thân thương mà rất đỗi tự hào, là sự kết tinh tất cả tinh hoa của mọi thời đại và hun đúc suốt bốn ngàn năm lịch sử dân tộc. Anh bộ đội cụ Hồ từ nhân dân mà ra và lớn lên ...
Hình tượng người lính trong văn hoc

Hình tượng người lính trong văn hoc

Có thể nói “ Thơ văn là sự thể hiện con người và thời đại một cách cao đẹp”. Thơ văn có thể hiện được cái hồn của thời đại thì mới trở thành đài tượng niệm của thời đại”. Thơ văn cách mạng đã làm được điều đó. Các nghệ sĩ đã làm nên một tượng đài bất tử về người lính cụ Hồ.
Trái tim mùa thu

Trái tim mùa thu

“Con nghe trong gió thầy ơi Sớm nay trở lạnh chơi vơi chuyến đò Dãi dầm sương gió co ro Mặc mưa kệ nắng chở cho bao người”
Chính phủ điện tử
Thông báo
Thời tiết