Trường THPT Lương Tài tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng Giáo viên và Học sinh đạt thành tích cao kỳ thi chọn Học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2020-2021

Trường THPT Lương Tài tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng Giáo viên và Học sinh đạt thành tích cao kỳ thi chọn Học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2020-2021

        Sáng ngày 05/ 04/ 2021, trường THPT Lương Tài tổ chức buổi lễ tuyên dương, khen thưởng Giáo viên bồi dưỡng đội tuyển Học sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi chọn học sinh giỏi các cấp năm học 2020 – 2021.
Chính phủ điện tử
Thông báo
Thời tiết