Đề thi giữa học kỳ 2 môn Vật lí lớp 10 năm học 2020-2021 (Có hướng dẫn đáp án)

Đề thi giữa học kỳ 2 môn Vật lí lớp 10 năm học 2020-2021 (Có hướng dẫn đáp án)

Một động cơ điện kéo một vật có khối lượng 20 kg trượt đều trên mặt sàn nằm ngang với tốcđộ 3 m/s. Biết lực kéo có phương nằm ngang và bằng 40 N. Lấy g= 10 m/s2.a. Tính động năng và động lượng của vật.b. Tính công của lực kéo khi vật trượt đi được 2 m và công suất mà động cơ cung cấp.
Đề thi giữa học kỳ 2 môn Vật lí lớp 11 năm học 2020-2021 (Có hướng dẫn đáp án)

Đề thi giữa học kỳ 2 môn Vật lí lớp 11 năm học 2020-2021 (Có hướng dẫn đáp án)

Chọn phương án trả lời đúng trong các câu sau:Câu 1. Từ trường là dạng vật chất tồn tại trong không gian vàA. tác dụng lực hút lên các vật bất kì đặt trong nó.B. tác dụng lực điện lên điện tích đặt trong nó.C. tác dụng lực từ lên nam châm và dòng điện đặt trong nó.D. tác dụng lực đẩy lên các vật ...
Đề thi giữa học kỳ 2 môn Hóa lớp 10 năm học 2020-2021 (Có hướng dẫn đáp án)

Đề thi giữa học kỳ 2 môn Hóa lớp 10 năm học 2020-2021 (Có hướng dẫn đáp án)

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H =1; Mg = 24; O=16; H=1; Cu=64; Cl=35,5.I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)Chọn phương án trả lời đúng trong các câu sau:Câu 1: Liên kết trong các phân tử đơn chất halogen là liên kết gì?A. Cộng hóa trị không cực. B. Cộng hóa trị có cực.C. Liên kết ion. D. Liên kết ...
Đề thi giữa học kỳ 2 môn Toán lớp 11 năm học 2020-2021 (Có hướng dẫn đáp án)

Đề thi giữa học kỳ 2 môn Toán lớp 11 năm học 2020-2021 (Có hướng dẫn đáp án)

Câu 9. Ông Sơn trồng cây trên một mảnh đất hình tam giác theo quy luật: ở hàng thứ nhất có1 cây, ở hàng thứ hai có 2 cây, ở hàng thứ ba có 3 cây,..., ở hàng thứ n có n cây.Biết rằng ông đã trồng hết 11325 cây. Hỏi số hàng cây được trồng theo cách trên làbao nhiêu?A. 148.            B. 150.          ...
Đề thi giữa học kỳ 2 môn Văn lớp 11 năm học 2020-2021 (Có hướng dẫn đáp án)

Đề thi giữa học kỳ 2 môn Văn lớp 11 năm học 2020-2021 (Có hướng dẫn đáp án)

Trong Lời bạt dành cho cuốn Thiện, Ác và Smartphone (tác giả Đặng Hoàng Giang),nhà báo Thu Hà chia sẻ:Bố tôi là giáo viên, nhưng cũng là nông dân khai hoang. Có lần bố tôi nhìn tôi đánhvật với đám cỏ dại nhổ rồi lại mọc, bố bảo: “Nếu con tập trung hết thời gian của con chỉ đểnhổ cỏ, thì hoặc là cỏ ...
Đề thi môn Văn giữa học kỳ 2 khối 10 năm học 2020-2021 (Có hướng dẫn đáp án)

Đề thi môn Văn giữa học kỳ 2 khối 10 năm học 2020-2021 (Có hướng dẫn đáp án)

Thuật hứng (bài 24)- Nguyễn Trãi -Công danh đã được hợp(1) về nhàn,Lành dữ âu chi thế nghị khen.Ao cạn vớt bèo cấy muống,Đìa thanh phát cỏ ương sen.Kho thu phong nguyệt đầy qua nóc,Thuyền chở yên hà(2) nặng vạy then.Bui(3) có một lòng trung lẫn hiếu,Mài chăng(4)khuyết, nhuộm chăng đen(Nguyễn Trãi ...
Đề thi môn Văn giữa học kỳ 2 khối 12 năm học 2020-2021 (Có hướng dẫn đáp án)

Đề thi môn Văn giữa học kỳ 2 khối 12 năm học 2020-2021 (Có hướng dẫn đáp án)

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:Nước Đức trở thành một đống hoang tàn sau Thế chiến thứ hai. Khi ấy, có hai người Mĩ đến hỏichuyện một người dân Đức vẫn đang sống dưới hầm trú đạn. Sau khi đi khỏi, hai người đã có cuộc tròchuyện với nhau trên đường.
Chính phủ điện tử
Thông báo
Thời tiết