NHỮNG THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC NHÀ TRƯỜNG

    Bề dầy 10 năm cấp II, cấp II-III và 41 năm cấp III
    Năm 1963-2003: có 33/40 năm là trường tiên tiến và tiên tiến xuất sắc
    Học sinh giỏi: nhiều học sinh tham gia thi học sinh giỏi toàn miền bắc và học sinh giỏi quốc gia. chỉ tính từ năm 1993 đến 2004 có 436 giải cá nhân và đồng đội thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Có 9 giải quốc gia.
    Chiến sĩ thi đua  các cấp có 50 lượt được công nhận
    Giáo viên giỏi  cấp tỉnh: với 85 lượt công nhận
    Tổ đội lao động XHCN: toán, sinh địa, tổng hợp
    Công đoàn nhiều năm được công nhận là đơn vị công đoàn mạnh có nhiều giấy khen và cờ lưu niệm.
    Nhiều năm liền là đơn vị quyết thắng. Năm học 1976-1977 được nhận cờ thưởng của quân khu. Năm học 1996-1997 được công nhận là đơn vị giáo dục quốc phòng giỏi.
    Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh giành hơn 30 lá cờ thi đua, nhiều bằng khen, giấy khen 3 năm liền được nhận cờ luân lưu của Trung ương Đoàn mang chân dung Bác Hồ: 1996,1997,1998
    Hiện tại trường lưu giữ được hàng trăm lá cờ thi đua, bằng khen, giấy khen các loại
    Năm 1998 được chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng ba
    Năm 2003 được tặng thưởng huân chương lao động hạng nhì
    Năm 2008 được tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất.
Tác giả: Trường THPT Lương Tài