Giáo sư – Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo về nói chuyện giao lưu với Thầy và trò trường THPT Lương Tài với chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

“Bác Hồ, Người là tình yêu thiết tha nhất/ Trong lòng dân và trong trái tim nhân loại/ Cả cuộc đời Bác chăm lo cho hạnh phúc nhân dân/ Cả cuộc đời Bác hi sinh cho dân tộc Việt Nam”
Chính phủ điện tử
Thông báo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội