Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, dành cho học sinh trung học, năm học 2018-2019, khu vực phía Bắc, tổ chức tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 09/3 đến 12/3/2019. Tham gia cuộc thi gồm 34 đơn vị gồm Sở GDĐT 30 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc (từ Thừa ...