"Trong cuộc đời của mỗi người, chắc hẳn ai cũng đã từng trải qua những tháng năm tươi đẹp được học tập dưới mái trường thân yêu - đó là khoảng thời gian rực rỡ nhất của mỗi con người. Có thể là thời trung học cơ sở, trung học phổ thông hay những năm ...