Xác định chất lượng giáo dục mũi nhọn là yếu tố làm nên “thương hiệu” của một nhà trường, trường THPT Lương Tài luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện cho giáo viên, học sinh có năng khiếu được học tập, bồi dưỡng; khơi dậy cho học sinh sự say mê học tập ...