Chiều ngày 26/5/2019 tại Trung tâm Văn hóa Kinh bắc tỉnh Bắc Ninh diễn ra chung kết sân chơi "Đất học Kinh Bắc" năm học 2018 - 2019