Chính phủ điện tử
Thông báo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội
 • Chế độ làm việc, chính sách liên quan đến cán bộ viên chức giáo dục
  | chungnb | 309 lượt tải | 7 file đính kèm
  Một số văn bản luật, nghị định, thông tư về chế độ làm việc, chính sách liên quan đến cán bộ viên chức giáo dục. Các Thầy cô có thể tải về tham khảo theo link dưới đây
 • Giáo án thi GVDG cấp trường năm học 2014-2015
  | chungnb | 347 lượt tải | 21 file đính kèm
  Bao gồm toàn bộ các giáo án của các thầy cô dự thi vòng thực hành GVDG cấp trường năm 2014-2015
 • Tài liệu tập huấn eBIB teachers
  | chungnb | 410 lượt tải | 6 file đính kèm
  eBIB Teachers phiên bản Windows [MAC OS] eBIB Teachers là phần mềm hỗ trợ giáo viên: - Soạn thảo câu hỏi trắc nghiệm khách quan - Quản lý kho câu hỏi cá nhân - Phân loại kho câu hỏi theo chương trình học - Phân loại kho câu hỏi theo mức độ (Nhận ...