Chiều ngày 29/9/2022, Công đoàn Giáo dục Việt Nam phối hợp Quỹ Tấm lòng Việt Đài Truyền hình Việt Nam và Công ty TNHH Long Hải, Công đoàn Giáo dục tỉnh Bắc Ninh đã đến thăm các em học sinh Trường THPT Lương Tài