Ngày 31/07/2022, Cựu Học sinh trường THPT Lương Tài niên khóa 1999 - 2002 đã tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày ra trường 2002 - 2022